top of page
pro_dospele.jpg

JAK ZVLÁDAT DNEŠNÍ DOBU VE VĚTŠÍ
PSYCHICKÉ POHODĚ

 

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ I. ZAČÁTEČNÍCI

Pro ty, kteří hledají stabilitu v dnešní neklidné době a chtějí lépe zvládat nepříjemné myšlenky a emoce, strachy a úzkosti, chtějí jít k laskavosti a důvěře.

Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe a prožitku, uvolnění a relaxace.

Budeme se učit být v přítomném okamžiku tady a teď, zaměřovat pozornost na to, co člověku prospívá a vede k vědomému uchopení okamžiku.

Cvičením všímavosti se naučíme navázat kontakt se svým hlubokým vnitřním zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích.

Kurz je vhodný pro každého, zvlášť pro ty, kteří se nacházejí v pomáhajících profesích – zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci, rodiče apod.

Praxe dělá mistra

 

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

 

Kdy a kde: každé úterý 18,00–20,00 hodin, Duhová medicína Jičín, kurz začíná 16. 1. 2024 (končí 5. 3. 2024).

Maximální počet 10 účastníků.

Cena 3 500 Kč / 8 týdnů.

Poznámka: Pedagogové mohou čerpat z FKSP. Napište případně do poznámky v přihlášce.

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ I. – ZAČÁTEČNÍCI
Přihláška na kurz, Jičín

Děkujeme za registraci na naši událost. Brzy na viděnou!

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ II. POKROČILÍ

Pro ty, kteří prošli kurzem mindfulness I a chtějí získané základy a dovednosti rozvíjet dál. Umění zastavit se v plné přítomnosti bez hodnocení, laskavost k sobě a druhým, vědomá práce se svými myšlenkami a emocemi, naslouchat svým potřebám a mít odvahu je realizovat, propojovat se se svým zdrojem.

Budeme se věnovat dalším tématům:

 • Pocit vlastní nedostatečnosti stud a vina

 • Soucit se sebou a druhými

 • Uvolňování nervového systému

 • Důvěra v život, sebedůvěra

 • Stres a emoce v mezilidských vztazích

Praxe dělá mistra

 

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

 

Kdy a kde: každý čtvrtek 18,00–20,00 hodin, Duhová medicína Jičín, kurz začíná 18. 1. 2024 (končí 7. 3. 2024).

Maximální počet 10 účastníků.

Cena 3 500 Kč / 8 týdnů.

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ II. POKROČILÍ
Přihláška na kurz

Děkujeme za registraci na naši událost. Brzy na viděnou!

FOTO_LES.JPG
shutterstock_601687862.jpg

SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Kurz s prvky mindfulness (všímavosti) pro dospívající 14–17 let

Kurz je zaměřen na osvojování těchto dovedností:

 • žít přítomnost bez hodnocení a očekávání

 • vyšší koncentrace

 • nalézání vnitřního klidu a jistoty, tím lepší zvládání vztahů

 • schopnost více naslouchat svému tělu a svým potřebám

 • lepší zvládání negativních emocí a myšlenek

 • sebepřijetí bez hodnocení, být více v souladu se sebou

 • všímavost rozvíjí pozitivní emoce, snižuje riziko deprese, zvyšuje ochotu spolupráce, pomáhá lépe zvládat stres

 

Součástí kurzu je také podpora a hledání potenciálu dospívajících, poznávání svých potřeb, přání a životních hodnot.

Budeme se učit techniky, které nám mohou sloužit celý život.

Společná práce bude probíhat v maximálním počtu 10 účastníků. Základem je vytvoření bezpečného prostředí, kde si můžeme být vzájemně inspirací a podporou.

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULLNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfullness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Mindfullness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

 

Kdy a kde: každé úterý 16–17,30 hodin, Duhová medicína Jičín, kurz začíná 16. 1. 2024 (končí 5. 3. 2024).

Maximální počet 10 účastníků.

Cena 2 500 Kč / 8 týdnů.

SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO DOSPÍVAJÍCÍ
Přihláška na kurz

Děkujeme za registraci na naši událost. Brzy na viděnou!

pro_dospele.jpg

JAK ZVLÁDAT DNEŠNÍ DOBU VE VĚTŠÍ
PSYCHICKÉ POHODĚ

 

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ I. ZAČÁTEČNÍCI, Hořice v Podkrkonoší

Pro ty, kteří hledají stabilitu v dnešní neklidné době a chtějí lépe zvládat nepříjemné myšlenky a emoce, strachy a úzkosti, chtějí jít k laskavosti a důvěře.

Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe a prožitku, uvolnění a relaxace.

Budeme se učit být v přítomném okamžiku tady a teď, zaměřovat pozornost na to, co člověku prospívá a vede k vědomému uchopení okamžiku.

Cvičením všímavosti se naučíme navázat kontakt se svým hlubokým vnitřním zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích.

Kurz je vhodný pro každého, zvlášť pro ty, kteří se nacházejí v pomáhajících profesích – zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci, rodiče apod.

Praxe dělá mistra

 

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

 

Kdy a kde: každé pondělí 18,00–20,00 hodin, Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, Hořice, kurz začíná 12. 2. 2024 (končí 8. 4. 2024).

Maximální počet 10 účastníků.

Cena 3 500 Kč / 8 týdnů.

Poznámka: Pedagogové mohou čerpat z FKSP. Napište případně do poznámky v přihlášce.

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ I. – ZAČÁTEČNÍCI
Přihláška na kurz, Hořice v Podkrkonoší

Děkujeme za registraci na naši událost. Brzy na viděnou!

bottom of page