top of page
shutterstock_1410238715.jpg

Oblast působnosti

Mindfulness (všímavost)

DĚTI:

To zásadní, co si malé dítě v sobě nese jako přirozenost – být neustále v propojení sám se sebou, cítit své potřeby, vnímat své touhy – se věkem postupně ztrácí. Čím více dítě žije ve zrychlené době plné technických možností, rychlého přístupu k informacím, rychlé zábavy, tím dříve opouští tuto svou kotvu - propojení sám se sebou. Aniž by si toho bylo vědomo, prožívá stále více ve vnějším světě, mimo sebe. Není zakotveno, ztrácí jistotu, oporu v sebe sama, hůře rozpoznává své potřeby, hůře se rozhoduje, hůře se soustředí a učí novým znalostem, ztrácí radost z běžných prožitků dne. Jak z toho ven?

Metoda MINDFULNESS, neboli VŠÍMAVOST vrací děti zpátky k sobě, ke své přirozenosti a spokojenosti.

Co přináší:

 • zvýšení vnitřního klidu,

 • schopnost soustředit se a učit se,

 • získat na větší jistotě, důvěře v sebe sama,

 • vyrovnanosti,

 • jasněji vnímá, co chce,

 • probouzí pozitivní emoce

 • přináší celkovou spokojenost dítěte a úspěch v životních situacích

Před čím chrání:

 • Strachem a úzkostí

 • Nejistotou a malou sebedůvěrou

 • Nezvládání stresových situací

 • Hyperaktivitou

 • Agresivitou

 • Nesoustředěností a neschopností učit se

MINDFULNESS je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování bolesti.

Ve Velké Británii vláda nedávno začlenila všímavost jako samostatný vyučovací předmět do osnov 370 základních škol.

Všímavost nabízí lék a prevenci zároveň.

 

Mou snahou je touto metodou děti odmala učit hledat a nacházet životní rovnováhu, rozumět svým emocím a jeden druhému.

Všechny techniky děti prožijí hravou formou a tvůrčí aktivitou. Občas prostřídáme s klidnými pozicemi. Budeme se učit techniky, které dětem mohou sloužit celý život.

DOSPÍVAJÍCÍ:

 

Dospívající mladí lidé v sobě povětšinou nesou silné touhy po žití opravdovosti, svého skutečného potenciálu a touhu posouvat svět kupředu. Jsou plní síly a ideálů.

Někdy však prožijí složité dětství, nebo se potkají s tak silnými negativními vlivy společnosti, že jsou jejich síly oslabeny, vkrádá se mnoho pochybností o sobě a světě, ve kterém žijí, přestávají sobě a světu důvěřovat.  Nebo mohou v sobě nést mnoho potenciálu a bohatství, kterému však okolí nerozumí, nevidí je, nepodporuje je, dokonce je vědomě potírá.

 

Člověk tak postupně ztrácí důvěru v sebe sama, přestává důvěřovat svým pocitům a vnitřním impulsům, odpojuje se od sebe. Dokáže pak registrovat, vnímat v převážné míře jen impulsy z vnějšího okolí, žije vně sebe.  Ztrácí se jistota, vlastní bezprostřednost a originalita, spokojenost z žití svého já. Člověk se stává více nesoustředěný, neklidný, lehčeji podléhá názorům druhým, neboť své těžko nachází, hůře se rozhoduje a hledá své životní cesty.

Co s tím? Jak si pomoci? Jak se vrátit opět sám k sobě, ke své jistotě, stabilitě a radosti?

Metoda MINDFULNESS, neboli VŠÍMAVOST vrací člověka zpátky k sobě, ke své přirozenosti a spokojenosti. Pomáhá získat odvahu být sám sebou, důvěřovat svým vnitřním potřebám a impulsům.

Výzkumy i klinická praxe v uplynulých 25 letech ukázaly, že všímavost (mindfulness) rozvíjí:

 • sebeovládání a zvládání emocí

 • schopnosti soustředit se a pamatovat si

 • snížení hyperaktivity a impulzivity

 • snížení výskytu negativních emocí a úzkosti

 • lepší zvládání vztahů s okolím

 • sebepřijetí bez hodnocení

 • nalézání vnitřního klidu a jistoty

 • lepší zvládání stresu

DOSPĚLÍ:

My dospělí žijeme často v nastavení, kdy věci děláme automaticky, trávíme čas příliš často v autopilotovi. Nevšímáme si toho, co se opravdu děje kolem nás i v nás. Tak fungujeme v programu úkolů a povinností, stáváme se výkonnými stroji bez vnitřního života, zažíváme stres. Přicházíme o radost ze života.

Mindfulness, překládáno jako všímavost, plné vědomí, nás vrací k naší přirozenosti, do přítomného okamžiku tady a teď. Učí nás všímat si svých potřeb, pohnutek, lépe rozumět sám sobě a ostatním. Vnáší do života laskavost a radost. Díky cvičením mindfulness se učíme jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami a emocemi, jak lépe zvládat strachy, úzkosti a mnoho dalších nepříjemných emocí a zlozvyků.

 

Mindfulness je především o praxi. Praktická cvičení všímavosti nás vedou k navázání kontaktu se svým hlubokým zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích. Toto propojení se svým zdrojem nám vnáší klid, kotvu do života. Lépe si začínáme uvědomovat svůj potenciál, vede nás k prožití vnitřní svobody.
 

Před čím chrání:

 • Strachem a úzkostí

 • Nejistotou a malou sebedůvěrou

 • Nezvládání stresových situací

 • Hyperaktivitou

 • Agresivitou

 • Nesoustředěností a neschopností pamatovat si a učit se

MINDFULNESS je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování bolesti.

Všímavost nabízí lék a prevenci zároveň.

 

Mou snahou je podpořit mladé dospívající v jejich významném životním období dospívání. Učit je hledat a nacházet životní rovnováhu, rozumět svým emocím a jeden druhému. Být v souladu sám se sebou.

 

Nabízím kurz pro dospívající (14 – 18 let) s prvky mindfulness, součástí je i podpora a hledání potenciálu

Budeme se učit techniky, které nám mohou sloužit celý život. Společná práce bude probíhat v maximálním počtu 10 účastníků. Základem je vytvoření bezpečného prostředí, kde si můžeme být vzájemně inspirací a podporou. Techniky po většinou probíhají v klidných pozicích v sedě, každý sám za sebe, poté může dojít k vzájemnému sdílení.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

Nabízím konzultace pro ty z vás, kteří cítí potřebu najít vnitřní klid a stabilitu, o které se můžete opřít ve chvílích stresu a krizových situacích.

Metoda mindfulness toto umožňuje. Minndfulness, česky všímavost, je klinicky ověřená metoda používaná v psychoterapii v západní společnosti od 70. let minulého století. Více se můžete dozvědět zde.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové  a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování bolesti.

Všímavost nabízí lék a prevenci zároveň

Dospělí využívají technik mindfulness, které jsou ve své podstatě převážně klidné, každý sám za sebe s možností sdílení ve skupině a interaktivních aktivit.

NABÍZÍM:

1. Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe, prožitku a uvolnění

2. Nabízím individuální konzultace

Můj přístup

Vše jde zevnitř ven. Jak uvnitř, tak venku. Co se odehrává v člověku, to se projektuje do vnějšího okolí a ovlivňuje tak formování vnějších okolností jeho života. To pak zpětně ovlivňuje kvalitu jeho života.

Proto vidím veliký smysl v práci se svým vnitřním světem, na svých postojích, emocích, které se odrážejí do kvality našeho prožívání. Začíná to sebepoznáním. Sebepoznávání má mnoho fází, každá je nezbytným krokem k vědomému životu ve větší vnitřní svobodě.

Jedna z podstatných fází sebepoznání je schopnost zklidnit se a vnímat přítomný okamžik tady a teď v jeho plné síle bez hodnocení a očekávání. To vnáší do života více laskavosti k sobě, druhým a životu jako celku. Přichází síla vnitřního klidu, která umožňuje žít život ve větší stabilitě, lehkosti, radosti a spokojenosti.

 

Toto poskytuje MINDFULNESS, překládáno jako všímavost, bdělost, plné uvědomování.. Původně filosofie z východu, která byla součástí mnoha systémů – např. buddhismus, taoismus, jóga. V současné době se stala součástí některých léčebných psychoterapeutických přístupů.

 

Základy těchto léčebných psychoterapeutických přístupů vytvořil americký lékař Jon Kabat-Zinn, který v roce 1979 vyvinul program snižování stresu pomocí všímavosti. Tento program se postupně šířil a nyní je součástí západní medicíny a osobního růstu široké veřejnosti.

 

Všímavost může být pro každého z nás prevencí nebo také léčbou stresu, úzkostí, nejistoty, nízké sebehodnoty, nesoustředěnosti a problémů učit se, hyperaktivity a odpojenosti od sebe. Dospělí využívají technik mindfulness, které jsou ve své podstatě převážně klidné, každý sám za sebe s možností sdílení ve skupině, s možností občasných interaktivních aktivit. Čím mladší věk, tím více je vhodné zařazovat techniky aktivní a zábavné. Zábavných a tvůrčích aktivit se využívá především u dětí.

 

Součástí sebepoznání je poznání svého potenciálu, svých vloh a schopností. Je radost znát svůj potenciál a vybrat si tak cesty, které nám umožní v tomto potenciálu působit. Ne každý však měl možnost své bohatství objevit, rozvíjet a žít jej. Ne vždy jsme obklopeni lidmi, kteří nás v tomto podpoří a pomohou.

 

V tomto směru bych byla ráda nápomocna všem, kteří svůj potenciál hledají, chtějí jej rozvíjet a chtějí obohacovat tak sebe i své okolí. K tomu nám budou nápomocny techniky mindfulness a metody kariérového poradenství.

PMG_7650A.jpg
My Approach
bottom of page