top of page
shutterstock_601687862_edited.jpg

Oblast působnosti

Mindfulness (všímavost)

DOSPÍVAJÍCÍ:

 

Dospívající mladí lidé v sobě většinou nesou silné touhy po žití opravdovosti, svého skutečného potenciálu a touhu posouvat svět kupředu. Jsou plní síly a ideálů.

Někdy však prožijí složité dětství, nebo se potkají s tak silnými negativními vlivy společnosti, že jsou jejich síly oslabeny, vkrádá se mnoho pochybností o sobě a světě, ve kterém žijí, přestávají sobě a světu důvěřovat.  Nebo mohou v sobě nést mnoho potenciálu a bohatství, kterému však okolí nerozumí, nevidí je, nepodporuje je, dokonce je vědomě potírá.

 

Člověk tak postupně ztrácí důvěru v sebe sama, přestává důvěřovat svým pocitům a vnitřním impulsům, odpojuje se od sebe. Dokáže pak registrovat, vnímat v převážné míře jen impulsy z vnějšího okolí, žije vně sebe.  Ztrácí se jistota, vlastní bezprostřednost a originalita, spokojenost z žití svého já. Člověk se stává více nesoustředěný, neklidný, lehčeji podléhá názorům druhým, neboť své těžko nachází, hůře se rozhoduje a hledá své životní cesty.

Co s tím? Jak si pomoci? Jak se vrátit opět sám k sobě, ke své jistotě, stabilitě a radosti?

Metoda MINDFULNESS, neboli VŠÍMAVOST vrací člověka zpátky k sobě, ke své přirozenosti a spokojenosti. Pomáhá získat odvahu být sám sebou, důvěřovat svým vnitřním potřebám a impulsům.

Výzkumy i klinická praxe v uplynulých 25 letech ukázaly, že všímavost (mindfulness) rozvíjí:

 • sebeovládání a zvládání emocí

 • schopnosti soustředit se a pamatovat si

 • snížení hyperaktivity a impulzivity

 • snížení výskytu negativních emocí a úzkosti

 • lepší zvládání vztahů s okolím

 • sebepřijetí bez hodnocení

 • nalézání vnitřního klidu a jistoty

 • lepší zvládání stresu

Před čím chrání:

 • Strachem a úzkostí

 • Nejistotou a malou sebedůvěrou

 • Špatným zvládáním stresových situací

 • Hyperaktivitou

 • Agresivitou

 • Nesoustředěností

 

Mou snahou je podpořit mladé dospívající v jejich významném životním období dospívání. Učit je hledat a nacházet životní rovnováhu, rozumět svým emocím a jeden druhému. Být v souladu sám se sebou.

 1. Nabízím individuální konzultace - poradenství

 2. Nabízím kurz pro dospívající (14 – 17 let)

DOSPĚLÍ:

My dospělí žijeme často v nastavení, kdy věci děláme automaticky, trávíme čas příliš často v autopilotovi. Nevšímáme si toho, co se opravdu děje kolem nás i v nás. Tak fungujeme v programu úkolů a povinností, stáváme se výkonnými stroji bez vnitřního života, zažíváme stres. Přicházíme o radost ze života.

Mindfulness, překládáno jako všímavost, plné vědomí, nás vrací k naší přirozenosti, do přítomného okamžiku tady a teď. Učí nás všímat si svých potřeb, pohnutek, lépe rozumět sám sobě a ostatním. Vnáší do života laskavost a radost. Díky cvičením mindfulness se učíme jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami a emocemi, jak lépe zvládat strachy, úzkosti a mnoho dalších nepříjemných emocí a zlozvyků.

 

Mindfulness je především o praxi. Praktická cvičení všímavosti nás vedou k navázání kontaktu se svým hlubokým zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích. Toto propojení se svým zdrojem nám vnáší klid, kotvu do života. Lépe si začínáme uvědomovat svůj potenciál, vede nás k prožití vnitřní svobody.

 1. Nabízím individuální konzultace - poradenství

 2. Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe, prožitku a uvolnění

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - PORADENSTVÍ:

Pro ty z vás, kteří cítí potřebu najít vnitřní klid a stabilitu, o které se můžete opřít ve chvílích stresu a krizových situacích.

Metoda mindfulness toto umožňuje. Více se můžete dozvědět zde.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové  a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování stresu.

 

Všímavost nabízí lék a prevenci zároveň.

Můj přístup

Vše jde zevnitř ven. Jak uvnitř, tak venku. Co se odehrává v člověku, to se projektuje do vnějšího okolí a ovlivňuje tak formování vnějších okolností jeho prožívání. To pak zpětně ovlivňuje kvalitu jeho života.

Proto vidím veliký smysl v práci se svým vnitřním světem, na svých postojích, emocích, které se odrážejí do kvality našeho prožívání. Začíná to sebepoznáním. Sebepoznávání má mnoho fází, každá je nezbytným krokem k vědomému životu ve větší vnitřní svobodě.

Jedna z podstatných fází sebepoznání je schopnost zklidnit se a vnímat přítomný okamžik tady a teď v jeho plné síle bez hodnocení a očekávání. To vnáší do života více laskavosti k sobě, druhým a životu jako celku. Přichází síla vnitřního klidu, která umožňuje žít život ve větší stabilitě, lehkosti, radosti a spokojenosti.

 

Toto poskytuje MINDFULNESS, překládáno jako všímavost, bdělost, plné uvědomování.. Původně filosofie z východu, která byla součástí mnoha systémů – např. buddhismus, taoismus, jóga. V současné době se stala součástí některých léčebných psychoterapeutických přístupů.

 

Základy těchto léčebných psychoterapeutických přístupů vytvořil americký lékař Jon Kabat-Zinn, který v roce 1979 vyvinul program snižování stresu pomocí všímavosti. Tento program se postupně šířil a nyní je součástí západní medicíny a osobního růstu široké veřejnosti.

Mindfulness může být prevencí a lékem současně.

Čím větší je motivace klienta po vnitřní změně – vyladění do rovnováhy, tím je příležitost k této proměně vyšší. Na této cestě k rovnováze budu ráda průvodcem každému, kdo si tuto potřebu v sobě nese.

PMG_7650A.jpg
My Approach
bottom of page