top of page
PMG_7597.jpg

Radana
Zubatá

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětu světa. Je v nás."
Eduard Tomáš

Od mládí podvědomě vnímám, že klíč ke skutečnému štěstí si neseme v sobě. Proč se dva lidé ve stejné situaci cítí odlišně? Jeden prožívá utrpení, druhý se dokáže radovat. Tyto a podobné otázky mě během života vedly k hledání odpovědí.

Pro mě nejvyšší forma poznávání je skrze prožitek. Účastní se ho nejen naše myšlenky, ale celá osobnost. Navíc prožívání přítomnosti tady a teď v sobě nese léčebné účinky, propojuje nás se sebou samým. Proto se věnuji mindfulness – všímavosti. Je to přístup pro každého, uplatnit se dá prakticky všude, v osobním, školním i profesním životě.

Mindfulness (všímavost)

MINDFULNESS je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování stresu.

MINDFULNESS, překládáno jako VŠÍMAVOST, je umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Vrací člověka ke své přirozenosti a spokojenosti. Pomáhá získat odvahu být sám sebou, důvěřovat svým vnitřním potřebám a impulsům. Vede k dovednosti nerozvíjet všechny přicházející myšlenky, ale vědomě s nimi pracovat a nenechat tak rozeběhnout nepříjemné emoce jako je strach, úzkost apod. Učí nás získávat odstup od nepříjemných emocí a stavů. Osvobozujeme se od neprospěšných návyků a vytváříme tak prostor novým možnostem a reakcím.

Všímavost může být pro každého z nás prevencí nebo také léčbou stresu, úzkostí, strachů, nejistoty, nízké sebehodnoty, hyperaktivity a odpojenosti od sebe. V rané fázi pomáhá i při léčbě závislostí (sebepoškozování apod.).

Vzdělání
  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška z psychologie a pedagogiky)

  • Studium Prevence sociálně patologických jevů (akreditace MŠMT)

  • Seminář terapie Cesta od Brandon Bays

  • Kurzy mindfulness – všímavosti

  • Kurz terapie ACT (3. vlna Kognitivně-bahaviorální terapie)

  • Roční Akademie Mindfulness (RAM) pod vedením psycholožky Mgr. Katarzyny Kordy Jedzokové

  • Šest let praxe jako školní metodik prevence patologických jevů dětí a dospívajících

Kotva 1

Aktuální kurzy

V současné době se můžete přihlásit na dva kurzy: První je určen všem těm, kteří rádi propojí mindfulness s lekcemi jógy. Tento kurz se uskuteční v létě 2024. Druhý bude zaměřen na sebepoznání v kouzelném prostředí Lužických hor. Přihlášky a více informací získáte na níže uvedeném odkazu.

Kurzy
Contact
PMG_7640_up_edited.jpg

Kontaktujte mě

Přihlaste se do kurzu, buďte součástí skupiny, kde má každý příležitost nacházet svou životní rovnováhu, být v souladu sám se sebou. Dospívající a dospělí v individuálních aktivitách, vzájemným sdílením, občasnými interaktivními technikami.

Pokud je Vám bližší spíše individuální přístup, můžete si domluvit individuální konzultaci. Napište mi na níže uvedený e-mail nebo využíjte níže uvedený kontakní formulář. 

Argonská 470

506 01 Jičín

IČO: 09325573

Tel: 775 34 39 38

E-mail: info@radanazubata.com

Číslo účtu: 294 347 906/0300

Děkujeme za odeslání zprávy.

bottom of page