shutterstock_1410238715.jpg

MINDFULNESS PRO DĚTI

Kurz s prvky všímavosti (7–12 let)

Kurz pro děti plný her všímavosti, tvůrčích aktivit a zaměření pozornosti ke svému tělu.

Součástí je také podpora a hledání potenciálu dětí, poznávání svých potřeb, přání a snů.

Je také zaměřen na prevenci strachů, nejistoty, nesoustředěnosti, přílišné kritičnosti k sobě samému, nezvládání stresových situací a mnoha dalších nepříjemných emocí. Taktéž může pomoci tam, kde se děti s těmito fenomény již potýkají.

 

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou, v uvolnění a radosti.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz trvá 1 pololetí – 60 min týdně (každé pondělí 15,30 – 16,30), maximální počet 10 dětí, cena kurzu: 1 300 Kč

Kurz bude zahájen v prvním týdnu v říjnu.

MINDFULNESS PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Kurz s prvky všímavosti (14–18 let)

Kurz je zaměřen na osvojování těchto dovedností:

  • žít přítomnost bez hodnocení a očekávání

  • vyšší koncentrace a schopnost učit se

  • nalézání vnitřního klidu a jistoty, tím lepší zvládání vztahů

  • schopnost více naslouchat svému tělu a svým potřebám

  • lepší zvládání negativních emocí a myšlenek

  • sebepřijetí bez hodnocení, být více v souladu se sebou

  • všímavost rozvíjí pozitivní emoce, snižuje riziko deprese, zvyšuje ochotu spolupráce, pomáhá lépe zvládat stres

 

Součástí kurzu je také podpora a hledání potenciálu dospívajících, poznávání svých potřeb, přání a životních hodnot.

Budeme se učit techniky, které nám mohou sloužit celý život.

Společná práce bude probíhat v maximálním počtu 10 účastníků. Základem je vytvoření bezpečného prostředí, kde si můžeme být vzájemně inspirací a podporou.

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULLNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfullness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Mindfullness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz trvá 1 pololetí – 60 min týdně (každé pondělí 17,00–18,00 hodin), cena kurzu: 1 300 Kč

Kurz bude zahájen v prvním týdnu v říjnu.

shutterstock_601687862.jpg