shutterstock_1410238715.jpg

MINDFULNESS PRO DĚTI

Kurz s prvky všímavosti (7–12 let)

Kurz pro děti plný her všímavosti, tvůrčích aktivit a zaměření pozornosti ke svému tělu.

Součástí je také podpora a hledání potenciálu dětí, poznávání svých potřeb, přání a snů.

Je také zaměřen na prevenci strachů, nejistoty, nesoustředěnosti, přílišné kritičnosti k sobě samému, nezvládání stresových situací a mnoha dalších nepříjemných emocí. Taktéž může pomoci tam, kde se děti s těmito fenomény již potýkají.

 

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou, v uvolnění a radosti.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz trvá 8 týdnů – 90 min týdně (každé pondělí 15,00–16,30 hodin), maximální počet 10 dětí, cena kurzu: 1 200 Kč, tj. 150 Kč za 90 minut, 1 x týdně..

Kurz bude probíhat od 20. 9. 2021 do 8. 11. 2021.

Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat hned, jak nám to situace umožní a všechny lekce se dochodí později.

MINDFULNESS PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Kurz s prvky všímavosti (14–18 let)

Kurz je zaměřen na osvojování těchto dovedností:

  • žít přítomnost bez hodnocení a očekávání

  • vyšší koncentrace a schopnost učit se

  • nalézání vnitřního klidu a jistoty, tím lepší zvládání vztahů

  • schopnost více naslouchat svému tělu a svým potřebám

  • lepší zvládání negativních emocí a myšlenek

  • sebepřijetí bez hodnocení, být více v souladu se sebou

  • všímavost rozvíjí pozitivní emoce, snižuje riziko deprese, zvyšuje ochotu spolupráce, pomáhá lépe zvládat stres

 

Součástí kurzu je také podpora a hledání potenciálu dospívajících, poznávání svých potřeb, přání a životních hodnot.

Budeme se učit techniky, které nám mohou sloužit celý život.

Společná práce bude probíhat v maximálním počtu 10 účastníků. Základem je vytvoření bezpečného prostředí, kde si můžeme být vzájemně inspirací a podporou.

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULLNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfullness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Mindfullness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz trvá 8 týdnů – 90 min týdně (každé úterý 16,00–17,30 hodin), cena kurzu: 1 200 Kč, tj. 150 Kč za 90 minut, 1 x týdně.

Kurz bude probíhat od 21. 9. 2021 do 9. 11. 2021.

Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat hned, jak nám to situace umožní a všechny lekce se dochodí později.

shutterstock_601687862.jpg

Kurz trvá 8 týdnů – 90 min týdně (každé pondělí 15,00–16,30 hodin), maximální počet 10 dětí, cena kurzu: 1 450 Kč, tj. 90 Kč za 60 minut.

Kurz bude probíhat od 20. 9. 2021 do 8. 11. 2021.

Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat hned, jak nám to situace umožní a všechny lekce se dochodí později.

pro_dospele.jpg

JAK ZVLÁDAT DNEŠNÍ DOBU
V PSYCHICKÉ POHODĚ

 

KURZ MINDFULNESS PRO DOSPĚLÉ

Pro ty, kteří hledají stabilitu v dnešní neklidné době a chtějí lépe zvládat nepříjemné myšlenky a emoce, strachy a úzkosti, chtějí jít k laskavosti a důvěře.

Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe a prožitku, uvolnění a relaxace.

Budeme se učit být v přítomném okamžiku tady a teď, zaměřovat pozornost na to, co člověku prospívá a vede k vědomému uchopení okamžiku.

Cvičením všímavosti se naučíme navázat kontakt se svým hlubokým vnitřním zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích.

Kurz je vhodný pro každého, zvlášť pro ty, kteří se nacházejí v pomáhajících profesích – zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci, rodiče apod.

Praxe dělá mistra

 

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

 

Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat po dohodě buď prezenčně hned, jak nám to situace umožní, nebo online formou.

Lektor: Mgr. Radana Zubatá

 

Kdy a kde: každé pondělí 17,30–19,30 hodin, Duhová medicína Jičín,

Cena 2 500 Kč/ 8 týdnů.